Bijles voortgezet onderwijs

De leerling kan bij ons bijlessen volgen. Bijles kan gaan om specifieke schoolvakken, maar ook om algemene problemen, zoals grammatica bij talen. Ook begeleiden we de leerling met plannen en voorbereiden.

De bijles kan structureel plaatsvinden, maar ook incidenteel, bijvoorbeeld in aanvulling op intensieve studiebegeleiding. Je betaalt alleen voor de gevolgde lessen.

Individueel of duo

De bijlessen bieden we zowel individueel als in duo’s aan. Bij duolessen dienen beide leerlingen in hetzelfde leerjaar en op hetzelfde leerniveau te zitten. Zowel de individuele als duobijlessen kunnen 60 minuten of 90 minuten duren. 

Begeleiding door een vakdocent

De lessen worden gegeven door docenten en studenten die deskundig zijn in het specifieke schoolvak. Zij staan boven de stof en helpen uw kind beter inzicht te verkrijgen. In overleg met de ouders bepalen we welke begeleider het beste past bij de leerling. Wanneer de school het toelaat kan er overleg plaatsvinden met de desbetreffende docent of mentor.

Start en voortgang

Voorafgaand houden we op verzoek een intakegesprek en waarin we afspraken maken over de inrichting van de begeleiding en stellen we leerdoelen op. Tussentijds evalueren we de voortgang met de ouders en de leerling.

Meer informatie

Laat uw gegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Bijles voortgezet onderwijs