Bijles voortgezet onderwijs

Uw kind krijgt bijles voor het voortgezet onderwijs individueel, in een groep, of in een mengvorm. Het kan gaan om specifieke schoolvakken, maar ook om algemene problemen, zoals grammatica bij talen. Ook begeleiden we de leerling met plannen en voorbereiden.

De bijles kan structureel plaatsvinden, maar ook incidenteel, bijvoorbeeld in aanvulling op intensieve studiebegeleiding. Je betaalt alleen voor de gevolgde lessen.
Begeleiding door een vakdocent

De lessen worden gegeven door docenten en studenten deskundig in het specifieke schoolvak. Zij staan boven de stof en helpen uw kind beter inzicht te verkrijgen. In overleg met de ouders bepalen we welke begeleider het beste past bij de leerling. Wanneer de school het toelaat kan er overleg plaatsvinden met de desbetreffende docent of mentor.
Start en voortgang

Voorafgaand houden we een intakegesprek en waarin we afspraken maken over de inrichting van de begeleiding en stellen we leerdoelen op. Tussentijds evalueren we de voortgang met de ouders en de leerling.
Meer informatie

Laat uw gegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.