Onze visie

Wij staan naast de kinderen gedurende
hun groei en ontdekkingsreis.

Geef kinderen zelfvertrouwen en leer ze zelfstandig te leren

Onze missie is dat wij aansluiten op de talenten van de kinderen (op wat ze al kunnen). We leren ze, dat je best doen, hard werken en veel oefenen plezierig kan zijn. Dat geeft zelfvertrouwen en de zin om te willen leren. Leren en studeren zijn in onze ogen geen enkelvoudige processen van simpelweg kennis tot je nemen. Daarom besteden wij tijdens onze begeleidingen ook ruim aandacht aan het proces van ‘Leren Leren’.

Het vergaren van kennis gaat niet vanzelf, hiervoor moet je bijvoorbeeld kunnen lezen en schrijven. Maar het leerproces is breder dan dat. Daarom helpen wij leerlingen met het ontwikkelen van studievaardigheden als samenvatten, mindmappen en (realistisch) plannen.

Daarnaast spelen meerdere sociaal-psychologische aspecten een belangrijke rol bij het leerproces. Elk kind is onderdeel van bepaalde sociale groepen, bijvoorbeeld op school en thuis in een gezin. Vanuit deze groepen kan er positieve stimulering komen in het studieproces, maar er zijn ook factoren die het succes frustreren. Hierdoor kan het zelfbeeld en de motivatie van het kind een deuk oplopen met als gevolg dat het leren minder goed gaat. De ondersteuning die wij bieden, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk, draagt bij aan het behalen van betere resultaten en een positiever zelfbeeld. Dit helpt op zijn beurt weer meer plezier te hebben in het studeren wat weer tot betere resultaten leidt. Op manier ontstaat er een zichzelf versterkend proces wat uiteindelijk moet leiden tot zelfstandigheid van de leerling.

Inrichting van de begeleiding

Ons uitgangspunt is dat elk kind leerstof kan beheersen mits hij/zij de juiste begeleiding krijgt. Onze ondersteuning is er dan ook op gericht slechts van tijdelijke aard te zijn. Wij streven ernaar leerlingen maximaal één schooljaar te begeleiden, daarna kunnen ze het zelf! De opgedane vaardigheden zullen het hele verdere leven van waarde zijn voor elke leerling. Denk bijvoorbeeld aan verdere ontplooiing in het hoger onderwijs.

Na inschrijving maken we een afspraak voor een intakegesprek met de leerling en de ouders. Samen concretiseren we knelpunten en stellen een individueel begeleidingsplan op met concrete leerdoelen. Dit plan dient als leidraad voor de begeleiding en wordt tijdens het proces meerdere malen geüpdate. Om persoonlijk aandacht te garanderen werken wij met groepen van maximaal zes personen. De studiebegeleidingen vinden plaats in onze rustige werkruimte gesitueerd in een woonwijk in het midden van Amstelveen.

Ook zelf zijn wij voortdurend bezig onze kennis en vaardigheden te verbeteren. Zo nodigen wij met enige regelmaat deskundigen uit om workshops te geven aan ons team of wonen we lezingen bij over de relevante onderwerpen aangaande studiebegeleiding.

Evaluatie en voortgang met ouders

Communicatie met de ouders vinden wij zeer belangrijk. Op reguliere basis geven wij informatie over onze werkwijze en de vooruitgang van het kind. Ouders zijn te allen tijde welkom voor een kop koffie en een gesprek. Deze laagdrempeligheid is kenmerkend voor alle afdelingen van Enjoy! en dragen bij aan het persoonlijke en open karakter van de organisatie.

Download ons Veiligheid & Gezondheid PDF.