Studiebegeleiding

Voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs bieden wij intensieve studiebegeleiding in kleine groepjes. Op basis van de agenda helpen wij de leerlingen met het plannen van hun maak- en leerwerk. Hierdoor leert hij of zij van tevoren goed in te schatten hoe veel en hoe vaak het nodig is bezig te zijn. Op deze manier wordt het huiswerk behapbaarder en gaat de leerlingen beter en zekerder voorbereid naar school.

Naast vakinhoudelijke begeleiding helpt de coach de leerling bij het zich eigen maken van belangrijke studievaardigheden. Te denken valt aan het leren verwerken van leerstof in een samenvatting of mindmap en het effectief leren woordjes leren.

School en schoolwerk zijn meer dan de optelsom van huiswerk en toetsen. Daarom geven wij ook aandacht aan de sociaal-psychologische kant van het studieproces. Zo kunnen motivatieproblemen of een laag zelfbeeld van invloed zijn op de studieprestaties. Dit kan te maken hebben met spanning thuis of in de klas. Specifieke persoonlijke aandacht voor deze aspecten helpen om beter om te gaan met (gepercipieerde) druk en stress te verminderen. Dit geeft een positieve impuls aan de motivatie en zorgt ervoor dat de leerling eerder en met minder weerstand aan het schoolwerk begint.

Per maximaal zes leerlingen is er één begeleider aanwezig. De kinderen komen minimaal twee uur per keer en krijgen tijdens de begeleiding ten minste 30 minuten individuele ondersteuning. Ze krijgen iets lekkers en een kop thee gedurende de begeleiding. Dat werkt altijd prettiger!

Voorafgaand houden we een intakegesprek met de ouders en de leerling en maken een werkplan met daarin afspraken en leerdoelen. Tussentijds evalueren we de voortgang met de ouders en de leerling. Wanneer de school het toelaat kan er overleg plaatsvinden met de desbetreffende docent of mentor.

De studiebegeleiding start dagelijks om 14.30u, de uiterste starttijd is 16.30u, dus tot die tijd kunnen leerlingen binnenkomen. De begeleiding eindigt uiterlijk om 18.30u. Leerlingen blijven minimaal twee uur.

Intensieve studiebegeleiding bij Enjoy! learning staat voor:

  • vakinhoudelijke begeleiding door ervaren en professionele coaches;
  • training in studievaardigheden, leren plannen en ‘Leren Leren’;
  • individuele en persoonlijke aandacht;
  • kleinschalige begeleiding in een prettige omgeving;
  • een brede leeraanpak met aandacht voor de sociaal-psychologische kant van schoolwerk.